ENGLISH          

 
 ANA SAYFA 
 NFC LAB HAKKINDA
 NFC HAKKINDA
 PROJELER
 YAYINLAR
 SUNUMLAR
 HABERLER
 NFC TERİMLERİ
 BAĞLANTILAR
 KİTAPLAR

 

NFC Sözlüğü

 
İngilizce Terim Türkçe Terim
NFC, Near Field Communication Yakın Alan İletişimi
NFC Chip NFC Yongası
NFC Tag NFC Etiketi
NFC Reader NFC Okuyucu
NFC Enabled NFC Uyumlu
NFC Device NFC Uyumlu Cihaz
NFC Enabled Device NFC Uyumlu Cihaz
NFC Handset NFC Uyumlu Cihaz
NFCIP-1, Near Field Communication Interface Protocol 1 Yakın Alan İletişimi Arayüz Protokolü-1
NFCIP-2, Near Field Communication Interface Protocol 2 Yakın Alan İletişimi Arayüz Protokolü-2
HCI, Host Controller Interface Yönetici Kontrol Arayüzü
NFC Controller Interface NFC Yönetici Arayüzü
Reader/Writer Mode Okuyucu/Yazıcı Modu
Peer to Peer (P2P) Mode Birebir İletişim Modu
Card Emulation Mode Kart Benzetimi Modu
NFC Host Application NFC Yönetici Uygulaması
NDEF, NFC Data Exchange Format NFC Veri Değişim Formatı
OTA, Over The Air Havadan, Uzaktan
SP, Service Provider Servis Sağlayıcı
MNO, Mobile Network Operator Mobil Ağ Yöneticisi
Smartphone Akıllı Telefon
Smartcard Akıllı Kart
Secure Domain Güvenli Alan
ICCID,Integrated Circuit Card Identifier Entegre Devre Kartı Kimliği
IMSI, International Mobile Subscriber Identity Uluslararası Mobil Abone Kimliği

 

 

  

NFC Research Lab  -  www.nfclab.com    |   info@nfclab.com    |   Istanbul, Türkiye